FORÅR 2021

Med de nuværende restriktioner i forbindelse med pandemien dikteret af myndighederne
er vi ikke i stand til opretholde vores sædvanlige mødeaktivitet.

Bestyrelsen har udarbejdet et forårsprogram, der blandt andet omfatter et kursus
i generel astronomi samt 4 foredrag.  Der er også planer om en studiekreds.
Vi håber på et senere tidspunkt at kunne gennemføre den aflyste Foredragsmarathon.
Om vi igen som sidste år bliver nødt til at udsætte årets generalforsamling i april står
hen i det uvisse.

Vi skønner, at det vil skabe for meget forvirring at annoncere de planlagte datoer for
aktiviteterne, da vi først må afvente, hvornår situationen igen giver mulighed for at
genoptage medlemsmøder.

 

Når der sker ændringer, vil det fremgå af denne hjemmeside.

TRJ 02.01.2021

Nattehimlen januar 2021

Nattehimlen januar 2021