April 2020

Bestyrelsen vil snarest muligt orientere om aktivitetsniveauet.

Herunder om det bliver muligt at afvikle generalforsamlingen 29. april 2020.