EFTERÅR 2020

Foreningen har genoptaget sine aktiviteter. Det sker naturligvis med overholdelse af de aktuelle regler i forbindelse med Covid-19

August 2020

Onsdag    5. august     kl. 19.00  Møde uden dagsorden

Onsdag   12. august    kl. 19.00  Møde uden dagsorden

Onsdag   19. august    kl. 19.00  Møde uden dagsorden

Onsdag   26. august   kl. 18.00  Generalforsamling

Møderne indledes kl. 19.00 (se dog generalforsamling)

September 2020

Onsdag  2. september kl. 19.00  Studiekreds

Søndag 6. september kl. 11-16 Åbent Hus i samarbejde med KAF

Onsdag  9. september kl. 19.00  Er der liv i rummet – og hvordan kan vi finde det?
                                                                       Foredrag v. Kai Finster, professor AU

Onsdag 16. september kl. 19.00  Møde uden dagsorden

Onsdag 23. september kl. 19.00  Intromøde for nye medlemmer m.fl.

Onsdag 30. september kl. 19.00  Møde uden dagsorden

Oktober 2020

Onsdag   7. oktober kl. 19.00   Liv i rummet – er vi alene? 
Foredrag v. Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space

Onsdag 14. oktober kl. 19.00   Studiekreds

Onsdag 21. oktober kl. 19.00   Indføring i astrofotografi

Onsdag 28. oktober kl. 19.00   Indføring i astrofotografi

November 2020

Onsdag den  4. november kl. 19.00   Fra Big Bang til menneske
Foredrag v. Tina Ibsen

Onsdag  11.  november kl. 19.00   Studiekreds

Onsdag 18. november kl. 19.00   Indføring i astrofotografi

Onsdag 25. november kl. 19.00   Indføring i astrofotografi

December 2020

Onsdag   2. december kl. 19.00   Møde uden dagsorden

Onsdag   9. december kl. 19.00   Møde uden dagsorden

Lørdag  12. december kl. 11.00    Marathon – foredragsarrangement

Onsdag  16. december kl. 19.00   Møde uden dagsorden

 

BAV studiekreds

STUDIEKREDS efteråret 2020

2. september 2020 Hvad er fælles for et graveret messingskilt –
                                         et patent på et ur og en bog af Otto Mortensen?

Bag den lidt kryptisk titel ligger arbejdet på et verdenskendt ur (og drømmene bag)
af finmekaniker og urmager Jens Olsen. Dagens oplæg kommer ind på dele af
baggrunden for Jens Olsens ur på Københavns Rådhus. Lidt af sløret for,
hvad og hvorfor messingskiltet har noget med Jens Olsens ur at gøre, vil også blive løftet.
Dagens emne er oplæg til urmager og konservator Søren Andersen, der på et af
de følgende møder i studiekredsen vil fortælle om Jens Olsens ur og restaureringerne
af det.

Mogens Bohl Pedersen

FU FOREDRAG EFTERÅRET 2020

3  FU foredrag i samarbejde med BO og Folkeuniversitetet Tølløse

 Salg af billetter foregår via https://brorfelde.safeticket.dk/ Rul ned i oversigten over arrangementer.
HUSK at vælge Indløs rabatkode, hvis du er medlem, inden du går til betaling. Koden findes i Nyhedsbrev for marts 2020.

Der er aktuelt ikke åbnet for salg af billetter.

Er der liv i rummet – og hvordan kan vi finde det

Onsdag den 9. september 2020

t? v. Kai Finster, professor AU

Er jorden virkelig det eneste sted i universitet, hvor der findes liv? Hvad ved vi om forudsætningerne for liv? Findes der liv på Mars eller /og på exoplaneter, og hvordan kan vi undersøge det?  Disse astrobiologiske spørgsmål vil jeg komme ind på i mit foredrag. Besvarelsen af disse spørgsmål kræver et tæt samarbejde mellem mange fagdiscipliner inkluderende biologi, molekylærbiologi, kemi og fysik. Desuden berører besvarelserne en række etiske aspekter, blandet andet hvad det betyder for vores syn på Jorden, som et unikt habitat. Kan vi bare ødelægge Jorden for derefter at flytte til en ny planet – og ødelægge den også?

Onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Liv i rummer – er vi alene? v. Jens Olaf Pepke Pedersen, DTU Space

Af alle de spørgsmål vi mennesker stiller os selv, er spørgsmålet om livets oprindelse vel et af de største, og i betragtning af universets umådelige størrelse er det næsten umuligt at forestille sig at Jorden skulle være det eneste sted, livet er opstået. De grundlæggende forudsætninger som gjorde liv muligt på Jorden må jo findes et utal af steder. Ser vi imidlertid nærmere på de specielle forhold som livet har haft på Jorden, er det dog ikke oplagt at der er liv overalt i universet. Fx. har Jorden næsten lige siden sin dannelse haft et usædvanligt gunstigt og stabilt klima, hvor der hele tiden har været flydende vand. Alligevel tog det milliarder af år før komplekse livsformer blev udviklet. Så måske er vi mennesker ret usædvanlige skabninger i universet. I forelæsningen ser vi på nogle af betingelserne for skabelsen af liv, vi vil se på jagten efter liv i solsystemet og blandt fjerne stjerner.

Onsdag den 4. november 2020 kl. 19.00 

Fra Big Bang til mennesket v. Tina Ibsen