Foreningen har genoptaget benyttelse af nr. 13 på Brorfelde Observatorium.

Det sker under iagttagelse af de gældende forholdsregler i forbindelse med

den igangværende epidemi med Covid-19.

Foreningens medlemmer kan frekventere klubhuset hver onsdag i sommerens løb.

Der er traditionen tro tale om møder uden dagsorden.

Efterårsprogrammet er ved at være planlagt. Du vil kunne se nærmere under

ARRANGEMENTER dels ved særomtale af enkelte begivenheder og dels ved

at se den samlede liste under ikonet med månedens navn – fra JULI og fremover.

03.07.2020 TRJ