Studiekreds foråret 2022

Mogens Bohl Pedersen har udarbejdet et større projekt om Mars observationer.
Der vil blive mulighed for at deltage på forskellig vis. Projektet præsenteres
onsdag den 2. februar.