FEBRUAR 2020

Medlemsaktiviteter

Onsdag den  5. februar 2020  studiekreds v. Mogens Bohl Pedersen (se beskrivelse)

Onsdag den 12. februar 2020 Fotometri v. Hans Slotsbo

Onsdag den 19. februar 2020 Spektrografi v. Hans Slotsbo

Onsdag den 26. februar 2020 Møde uden dagsorden