Studiekreds 4. september 2019

Første onsdag i månederne i efteråret er forbeholdt studiekreds.

4. september 2019:

“It’s 50 years ago today” eller i 1969 skete der meget på flere fronter
lige fra fysik, kemi, rumfartsteknologi til det sociologiske i 1969.

Oplægget til studiekredsen her i efteråret 2019 bygger især
på resultaterne fra NASAs Apollo-program samt drømmen om at
bygge rumstationer samt de seneste års projekter om base-beboelser på
Månen og Mars.

Det er bestyrelsens forslag, at vi denne gang i studiekredsen laver
en “workshop” hvor de enkelte deltagere enten alene eller nogle
stykker sammen arbejder med fremlæggelser undervejs, så det hele
ikke ender i rene powerpoint præsentationer. Emnerne bliver fordelt
den 4. september, men nye deltagere kan hægte sig på undervejs, da
emnerne givetvis ikke bliver udtømt.

Mogens Bohl Pedersen