FORÅR 2021

Under iagttagelse af de aktuelle regler i forbindelse med pandemien genoptages
foreningens mødeaktivitet.

Generel Astronomi – kursus v. Hans Slotsbo og Bjørn Franck Jørgensen
Der bliver tale om en indføring i koordinatsystemer, og redegørelse for, hvordan astronomi blev udarbejdet af fortidens mennesker. Årstidernes stjernehimmel vil blive gennemgået.
Onsdag den 26.05 og onsdag den 02.06 i Auditoriet i Hovedbygningen.

Studiekreds flyttet til efteråret

Foredragsmarathonlørdag den 12. juni 2021 kl. 11 – 18 i Auditoriet

Generalforsamlingonsdag den 16. juni kl.18.00 i Auditoriet

Nedenstående FU-foredrag er flyttet til efteråret – se under FU foredrag efterår 2021

Supernova SN1987A – Phd. Seniorforsker Giorgos Leloudas DTU Space
SCI – MIAMI astromisk naturvejleder Martti Holst Kristiansen
Kvantemekanik og filosofi. Lektor Emeritus Jan Faye, KU HUM
Kosmisk stråling. Skyer og klima. PhD i Astrofysik Henrik Svensmark DARK KU

Der bliver først åbnet for billetsalg senere.

Se beskrivelser under den enkelte måned.

Når der sker ændringer, vil det fremgå af denne hjemmeside.

TRJ 12.05.2021