Studiekreds efteråret 2018

07.11 2018: Måling af tid

 • Året, måneden, døgnet, time- og sekundære opdelinger:
 • Planeternes omløbstider:
 • Synodisk, siderisk, anormalistisk :
 • Ugens oprindelse:

05.12 2018: Radioteleskop v. Bent Pedersen

 

 

05.09 2018: Solsystemets mindre objekter

 • Fordeling af asteroider og kometer:
 • Registrering af asteroidetyper og mulige oprindelseszoner:
 • SOSA-teknikker sammenholdt med albedo måling:
 • Narrow-band teknikker til adskillelse af kulstofholdige, silikatrige og metalliske asteroider:

 
03.10 2018: Måling af fysiske afstande

 • Aristarchos (2-300 fvt.) vurdering af Månens og Solens afstande:
 • Giordano Bruno, Tycho Brahe, Johannes Kepler:
 • Friedrich Bessel – triangulering:
 • Henrietta Leavit – Cepheidevariables periode / absolut lysstyrke: