Kursus iTelescope onsdag den 20. marts 2019

Kursus v. Hans Slotsbo 19.00 – 21.00    

Hans Slotsbo fortsætter kurset den 20. marts 2019.

Demonstration i brug af fjernteleskop, optagelse af billede

og efterfølgende billedbehandling. Herunder gennemgang

af program til formålet.

Det er hensigtsmæssigt at medbringe computer.