Studiekreds 3. april 2010 kl. 19.00

v. Mogens Bohl Pedersen

Studiekredsens emner er baserede på bogen:

UNIVERSAL A JOURNEY THROUGH THE COSMOS af Brian Cox og Jeff Forshaw.

NB: Se link til enkeltbilleder fra foredraget 6. februar 2019 nedenstående.

Onsdag 3. april: Afstande i Solsystemet og Universet.
Hvordan man med geometriske midler (parallakse) beregne afstande i
Solsystemet og den nære omegn af Solsystemet. Hvordan man måler større
afstande vha. ændringer af lysets bølgelængde via rødforskydning.

(Kapitlerne 4 og 5 i UNIVERSAL (eng.) – UNIVERSEL (dk))

Onsdag 1. maj: Modeller for Universets oprindelse og død.
Teorier for Universets oprindelse og de målinger der har banebrydende
betydning for vores nuværende model. Hvad der ikke er blevet målt endnu,
og hvilke modeller der er for Universets skæbne.

Onsdag 6. februar: En introduktion til emnet: Fra stort til småt i kosmos.
Hvordan mennesket igennem tiderne og frem til i dag har målt
omgivelserne med længde, areal, rumfang og tid, vægt (egentlig masse) og
ladning. Praktiske eksempler på hvordan man selv kan finde afstande i
Solsystemet: Jordens radius, Månens afstand og radius helt ned til
lysets bølgelængde (eksempler med synligt lys) og atomets

Foredraget 6. februar i enkeltbilleder: http://bav.hieracium.dk

Onsdag 6. marts: Atomets natur og grundstofferne.
Modeller for atomopbygning med forklaringer af lysets opståen, stråling
og radioaktivitet. Værktøjer til at beregne alder og masse på Jorden
og dets omgivelser i Universet.

(Kapitlerne 2 og 3 i UNIVERSAL(eng) – UNIVERSEL (dk))

Foredraget 6. februar i enkeltbilleder: http://bav.hieracium.dk